ادبي

ادبي

ادبيTel:88-0000-0000

ثبت شركت

ثبت شركت

شركت ها از 2 يا چند موسس ، شريك يا صاحبان سهام با هدف هايي خاص و مشترك تاسيس و تشكيل مي گردند. اساس فعاليت هاي ان ها:  تجاري، فرهنگي و اجتماعي است.

انواع مختلفي دارند كه بعد از ثبت شدن و مطابق اساسنامه و نيز براساس نوع آن، سود حاصل شده ميان اعضا تقسيم ميشود.

در بينش ثبت، راه پر پيچ و خم ثبت شركت را برايتان آسان نموده ايم

اگر قصد ثبت شركت داريد با اينكه امكان دارد در اين راه با مصائب و سختي هايي رو به رو شويد ولي بدانيد كه تصميم درستي گرفتيد. به خاطر داشته باشيد كه تحقيق هاي كافي را در اين زمينه و در خصوص انتخاب نوع شركت خود انجام دهيد.

ثبت بينش

ملزومات ثبت شركت

مدارك لازم

- اظهارنامه در دو نسخه
– اساسنامه در دو نسخه
– كامل كردن فرم تعيين نام به ترتيب اولويت نام هاي پيشنهادي و نيز قبض واريزي.
– اصل گواهي بانكي مبني بر تاديه سرمايه تعهدي كه حداقل 35 درصد سرمايه مي باشد.

– اصل گواهي عدم سو سابقه اعضاي هيات مديره، مدير عامل و بازرسين
– صورت جلسه مجمع عمومي موسسين (دو نسخه)
– صورت جلسه هيات مديره تكميل گرديده (دو نسخه)

-اصل جواز فعاليت از مراجع مربوطه درصورتي كه ثبت موضوع به مجوز نياز داشته باشد.
– كپي برابر اصل مدارك احراز هويت صاحبان سهام، مديران و بازرسين
– اصل وكالت نامه وكيل دادگستري ( اگر ثبت شركت توسط نمايند قانوني شركت انجام گرفته باشد.)

ثبت شركت غير تجاري

وقتي چند شريك بخواهند براي فعاليت غير تجاري خود مثل فعاليت هاي خدماتي و مشاوره اي اقدام به ثبت شركت كنند بايد با عنوان موسسه غير تجاري ثبت نمايند.

موسسات غير تجاري به دو دسته زير تقسيم مي گردند:

 

شركت با مسئوليت محدود

ثبت شركت با مسئوليت محدود از انواع ثبت شركت هاي پر متقاضي خصوصا در ايران است. در اين شركت هر كدام از شركاي شركت بدون اينكه سرمايه به سهام يا بخشي از سهام تقسيم شده باشد؛ تنها به ميزان سرمايه‌ خود مسئول قروض و تعهدات شركت هستند.

مراحل ثبت شركت

شركت سهامي عام‌

شركت سهامي‌عام شركتي بازرگاني به شمار مي آيد. در اين نوع از شركت ها، بخشي از سرمايه از طريق فروش سهام به مردم تأمين‌ مي‌ گردد . تعداد دارندگان سهام نبايد از سه نفر كمتر باشد.

نام شركت سهامي عام

عبارت «شركت سهامي عام» مي بايست پيش از اسم شركت يا پس از آن، بدون فاصله با نام شركت در تمامي اوراق و اطلاعيه‌ ها و آگهي‌هاي شركت به طور واضح و مشخص قيد گردد.

ثبت شركت

ثبت شركت نسبي

شركت نسبي، شركتي براي فعاليت هاي تجاري، تحت نام مخصوص بين دو يا چند نفر مي باشد و مسئوليت هر كدام از شركا به نسبت سرمايه‌اي است كه در شركت مي گذارند.

ثبت بينش

ثبت شركت مختلط سهامي

ثبت شركت مختلط سهامي ، تاسيس شركتي مي باشد كه تحت نام مخصوص ميان يك عده شركاي سهامي و يك يا چند نفر شريك ضامن تشكيل شده است.

شريك ضامن

شريك ضامن فردي مي باشد كه سرمايه‌ي وي به شكل سهام در نيامده و مسئول تمام قرض و بدهي هايي ميباشد كه امكان دارد علاوه بر دارايي شركت پيدا شود. اگر شريك هاي ضامن بيش از يك نفر باشد، مسئوليت آنها در مقابل طلب كاران و روابط آن ها با يكديگر، مطابق مقررات شركت تضامني خواهد بود.

ثبت بينش

ثبت شركت مختلط غير سهامي

ثبت شركت مختلط غير سهامي ، از جمله شركت هايي است كه براي امور تجاري تحت نام مخصوصي ميان يك يا چند نفر شريك ضامن و يك يا چند نفر شريك با مسئوليت محدود، بدون انتشار سهام، تشكيل مي‌ گردد.

تعريف شريك با مسئوليت محدود

فردي مي باشد كه مسئوليت او تنها به مقدار سرمايه‌اي باشد كه درشركت قرار داده و يا مي بايست قرار دهد.

چنانچه شركا ضامن بيش از يك نفر باشد، مسئوليت آنها در مقابل طلب كاران مطابق مقررات شركت تضامني است.

ثبت بينش

شركت سهامي خاص

شركت سهامي خاص از انواع شركت هاي بازرگاني بحساب مي آيد مگر آنكه موضوع فعاليت هاي آن،‌ موضوعي غير تجاري باشد. در شركت سهامي خاص كليه سرمايه‌ي منحصراً بوسيله مؤسسين، تأمين‌ و سرمايه‌ي آن به سهام تقسيم شده است.

نام شركت سهامي خاص

تعداد سهام‌داران حداقل سه نفر است و عنوان «‌شركت سهامي خاص»‌ بايد قبل از اسم شركت يا پس از آن بدون هيچ فاصله اي از نام شركت ذكر گردد.

ثبت بينش

ثبت شركت تضامني

شركت تضامني، شركتي تحت نام مخصوص جهت امور تجاري ميان 2 نفر و يا چندين نفر با مسئوليت تضامني است. اگر دارايي شركت براي تأديه‌ي ( پرداخت ) همه قرض و بدهي ها كافي نباشد؛ هر يك از شركا مسئول پرداخت تمام قروض شركت مي باشند.

نام شركت تضامني

قابل ذكر است در نام شركت تضامني مي بايست عبارت « شركت تضامني» ‌و لااقل نام يك نفر از شركا ذكر گردد.

ثبت بينش

مراحل ثبت شركت

1.انتخاب شريك قابل اطمينان
2.ثبت نام در سامانه
3.انتخاب نام مناسب
4.مشخص نمودن مدت و موضوع فعاليت شركت
5.وارد كردن آدرس شركت
6.مشخص نمودن سرمايه اوليه
7.وارد نمودن نام شركا
8.مشخص كردن سمت اشخاص
9.وارد كردن سهام اشخاص

10.مشخص نمودن ارتباط ميان اشخاص
11.ثبت شعب شركت در صورت وجود
12.انتخاب روزنامه سالي/مالي
13.وارد كردن متن صورت جلسه
14.اظهارنامه/تقاضانامه
15.كامل كردن اساسنامه و شركت نامه
16.كامل كردن خلاصه اظهار نامه/ تقاضانامه
17.مدارك
18.پست كردن مدارك

ثبت شركت

هزينه ثبت شركت

همانطور كه عنوان شد ، هزينه ثبت شركت براي هر يك از انواع شركت متفاوت است. وليكن مواردي را كه باعث تفاوت هزينه ثبت شركت مي شود را در زير عنوان مي داريم :

موارد تاثير گذار در هزينه ثبت شركت

☚ هزينه تعيين نام

☚ وجه پستي

☚  حق الثبت

☚ حق درج در روزنامه محلي

☚ هزينه پاكت ، پوشه و ديگر متعلقات پرونده

☚ هزينه روزنامه رسمي كل كشور

☚ هزينه پلمپ دفاتر تجاري

☚ هزينه تشكيل پرونده مالياتي و اخذ كد اقتصادي

 

ادامهـ مطلبـ
| ۲۷ شهريور ۱۳۹۸ | ۰۸:۵۰:۳۰ | ادب
،

ثبت برند

ثبت برند

بر اساس تبصره 1 قانون ثبت علايم تجاري و اختراعات ، مصوب اول تير 1310 ، ثبت علامت در ايران اختياري است. مگر در مواردي كه دولت آن را الزامي قرار داده است. اما به علت مزايايي كه دارد، تجار و شركت هاي تجاري ترجيح ميدهند، علائم خود را ثبت نمايند. 

ثبت برند | استعلام ثبت برند | هزينه ثبت برند | ثبت بينش | مشاوره رايگان و تخصصي

برند يا نشانه يا علامت تجاري با هدف متمايز كردن كالا و خدمات شما، با كالا و خدمات ساير

رقباي شما بكار گرفته مي شود.

در حقيقت برند هاي دلخواه آن هايي هستند كه به مراتب داراي وجه و قدرت اجتماعي

بالاتري بوده و افراد نسبت به آن ها حس اعتماد داشته باشند.

 گام اول و اساسي در تجارت اعتماد است و علامت تجاري به وسيله برند سازي به اين اعتماد

در تجارت تعهد و شتاب مي بخشد.

هزينه ثبت برند

هزينه هايي شامل موارد زير را شامل مي شود:

هزينه ثبت اظهارنامه برند

تعداد كالاها يا محصولات درخواستي و طبقات مورد تقاضا

هزينه تاييد اظهارنامه و آگهي نوبت اول

و...

*تاخير در پرداخت هزينه آگهي روزنامه رسمي نوبت اول باعث رد شدن برند ميشود.

هزينه ديگر در خصوص روزنامه رسمي دوم است كه بعد از 30 روز كه از تاييد آگهي نوبت دوم گذشت، صورت مي گيرد.

استعلام ثبت برند

استعلام ثبت برند تنوع برندهاي ثبت شده در ايران و خارج از ايران باعث شده كه اكثر افراد قبل از هر گونه اقدامي براي ثبت برند خود به استعلام ثبت برند بپردازند.

با استعلام گرفتن متقاضي ميزان درصد تاييد علامت مورد نظرا متوجه مي شود او مي تواند از برندهايي كه قبلا به ثبت رسيده به همراه نوع كالا يا خدمات و طبقه ي ثبت شده در آن اطلاع پيدا كند.

اين امر همچنين صرفه جويي در زمان و هزينه بدليل عدم رد برند را بدنبال خواهد داشت.

 

مراحل ثبت برند

۱- انتخاب يك واژه مناسب: شكل و تصوير زيبا و يا تركيبي از هر دو به صورتي كه در ذهن ماندگار باشد.

۲- سپس بررسي شود كه عينا و يا شبيه برند شما وجود نداشته باشد.

۳- تهيه مدارك مورد نياز

۴- ورود به سايت مركز مالكيت معنوي، قسمت ثبت اظهارنامه علامت تجاري و اقدام به تكميل فرم

۵- پرداخت هزينه انتشار روزنامه رسمي و هزينه حق الثبت

۶- تحويل سند

 

ثبت برند | استعلام ثبت برند | هزينه ثبت برند | ثبت بينش | مشاوره رايگان و تخصصي

 

ادامهـ مطلبـ
| ۲۷ شهريور ۱۳۹۸ | ۰۸:۵۰:۱۰ | ادب
،

كارت بازرگاني

كارت بازرگاني

 

كارت بازرگاني | مدارك كارت بازرگاني | هزينه كارت بازرگاني | ثبت بينش

دريافت كارت بازرگاني

امروزه معمولا افرادي كه ميخواهند فعاليت اقتصادي انجام دهند اولين كاري كه انجام ميدهند تهيه كارت بازرگاني است كه تهيه اين كارت فرايند پيچيده و سختي محسوب نمي شود. با استفاده از مدارك معمول كه همه بنگاه هاي اقتصادي به جهت امور جاري خود داشته باشند مي توانند كارت را دريافت نمايند .

كارت بازرگاني

كارت بازرگاني جوازي است كه اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده ي آن، قادر هستند اقدام به بازرگاني در عرصه واردات و صادرات كالا نمايند . در ثبت سفارش و ترخيص محصولات تا واردات از منطقه هاي آزاد، حق العمل كاري در گمرك و صادر كردن كالاهاي مجاز تنها براي بازرگاناني مجاز است كه كارت بازرگاني داشته باشند . هزينه كارت بازرگاني نيز با توجه به تعداد و نوع كالاهاي شما متفاوت است.

هزينه كارت بازرگاني

هزينه كارت بازرگاني طبق نوع و تعداد كالاها و يا محصولات متغيير مي باشد.

هزينه اخذ كارت بازرگاني را از كارشناسان ما بپرسيد

مدارك كارت بازرگاني

مدارك لازم كارت بازرگاني شركتي

1. كپي برابر با اصل پشت و رو كارت ملي و شناسنامه مديرعامل
2.كپي برابر با اصل پشت و رو كارت پايان خدمت مديرعامل
3. 1قطعه عكس 4در 6 مديريت
4.كپي برابر با اصل مدارك تحصيلي حداقل ديپلم(در صورت نداشتن مدرك تحصيلي ، يك شخص كه داراي كارت بازرگاني مي باشد مي بايست معرف شما شود)
5.گواهي عدم سو سابقه مديرعامل
6.كپي مدارك ثبت شركت و روزنامه رسمي تاسيس و تغييرات شركت و در موضوع شركت حتما آيتم واردات و صادرات بايد قيد شده باشد.
7.سرمايه ثبتي شركت حتما بالاي 500 هزار تومان باشد.
8.پيش ثبت نام كد اقتصادي جديد
9.كد اقتصادي 16 رقمي
10.دفاتر پلمپ شركتي از اداره ثبت شركت
11.پيش ثبت نام ارزش افزوده
12.گواهي تاييديه مالياتي
13.گواهي پلمپ بازرگاني به ثبت رسيده در اداره ثبت شركت ها
14.اجاره نامه هولوگرام دار بنام شركت به نمايندگي مديرعامل

مدارك لازم براي كارت بازرگاني شخصي

1. كپي برابر با اصل پشت و رو كارت ملي و شناسنامه
2.كپي برابر با اصل پشت و رو كارت پايان خدمت
3. 1 قطعه عكس 4در 6
4.كپي برابر با اصل مدارك تحصيلي حداقل ديپلم
5.گواهي عدم سو سابقه
6.پيش ثبت نام كد اقتصادي جديد
7.پيش ثبت نام ارزش افزوده
8.پلمپ دفاتر شخصي در اداره ثبت شركت ها
9.گواهي پلمپ بازرگاني به ثبت رسيده در اداره ثبت
11.اجاره نامه هولوگرام يا سند مالكيت بنام شخص متقاضي به آدرس معرفي شده جهت اخذ كارت بازرگاني

 

ادامهـ مطلبـ
| ۲۷ شهريور ۱۳۹۸ | ۰۷:۲۷:۲۴ | ادب
،

كد اقتصادي

كد اقتصادي

كد اقتصادي

دريافت كد اقتصادي از مهمترين وظايف بازرگانان، شركت ها و موسسات به حساب مي ايد. بر اساس قانون تجارت همه شركت ها تا دو ماه پس از ثبت شركت مي بايست به اخذ كد اقتصادي و انجام امور مالياتي مربوطه اقدام نمايند. پيگيري دريافت اين كد داراي اهميت زيادي مي باشد و جهت اموري همچون گرفتن كارت بازرگاني ، گواهي ارزش افزوده ، شركت نمودن در مناقصه و مزايده ها ، عقد كردن هر گونه قرارداد تجاري با اشخاص حقيقي يا حقوقي ، ارائه اظهارنامه هاي مالياتي و ارزش افزوده ضروري است.

دريافت كد اقتصادي

كد اقتصادي | پيگيري كد اقتصادي | دريافت كد اقتصادي | ثبت بينش | مشاوره رايگان

الف. افراد مكلف به دريافت كد اقتصادي

افراد حقوقي كه به ساخت و پخش كالا ، مونتاژ و همچنين به كارهاي خدماتي مشغولند.
افراد حقيقي كه به ساخت و پخش كالا، مونتاژ و نيز كارهاي خدماتي اشتغال دارند و داراي جواز كسب‌ وكار از مراجع مربوطه يا داراي محلي براي فعاليت تجاري مي باشند.

ب. افراد غير مكلف به دريافت شماره اقتصادي

 • مسجدها و هيئت هاي مذهبي.
 • افراد حقيقي كه به فعاليت هاي هنري آهنگسازي و فيلمسازي و فعاليت‌هاي مرتبط ،
 • طراحي، خطاطي ، نقاشي ،
 • مترجمان كتب ، گرافيك ، ويراستاري ، و نويسندگي .
 • افراد حقيقي كه به فعاليت پيمانكاري اشتغال دارند و شرايط ذكر شده در بند ۲ الف طبق دستورالعمل را ندارند. (  مشروط براينكه ميزان عهد يا مبلغ دريافتي همه تعهدهاي آنها در يك‌ سال شمسي از مبلغ ۵۰ ميليون ريال بيشتر نباشد. )

پيگيري كد اقتصادي

در اين قسمت مدارك و مراحل لازم براي اخذ شماره اقتصادي ذكر مي شود

وليكن بدليل زياد بودن مراحل و مراتب ثبت كد اقتصادي كه معمولا افراد در زمينه پيگيري كد اقتصادي دچار مشكل شده ويا سوالاتي براي آن ها بوجود مي آيد، كارشناسان و مشاوران ثبت بينش آماده پاسخگويي به شما متقاضيان گرامي مي باشد

02146042483

كد اقتصادي | پيگيري كد اقتصادي | دريافت كد اقتصادي | ثبت بينش | مشاوره رايگان

مراحل دريافت كد اقتصادي فعلي

 • اخذ و تكميل دفترچه از واحد اطلاعات و خدمات اداره ي دارايي و تكميل دقيق و كامل آن
 • اخذ و تكميل فرمهاي مربوطه از واحد ثبت و شناسايي ادره ي دارايي
 • كپي از شناسنامه و كارت ملي اعضاي هيئت مديره
 • كپي از آگهي تاسيس شركت ثبت شده و تغييرات ثبتي آن در روزنامه (در دو نسخه)
 • كپي از اساسنامه شركت و اظهارنامه
 • كپي از آگهي روزنامه رسمي شركت
 • كپي از سند مالكيت محل تاسيس قانوني شركت كه در روزنامه ي آگهي شده و يا كپي از قرارداد اجاره ي مورد تاييد واحد مالياتي محل قرارگيري ملك
 • نامه از شروع يا عدم شروع به فعاليت شركت و كپي از اين نامه پس از ثبت در دبيرخانه اسناد رسمي
 • به اداره ي دارايي بايد ماليات حق تمبر پرداخت شود .
 • ديگر مدارك مورد نياز كه سازمان مالياتي درخواست نمايد .

مراحل دريافت كد اقتصادي جديد

 1. ورود به پايگاه اينترنتي http://www.tax.gov.ir
 2. انتخاب گزينه ي ثبت نام الكترونيكي شماره اقتصادي
 3. انتخاب  گزينه ي سامانه ي پيش ثبت نام دريافت كد اقتصادي
 4. ورود اطلاعات اوليه و ذخيره آنها
 5. ثبت نام و درج نمودن دقيق نشاني و كد پستي
 6.  بر روي ثبت نام شماره اقتصادي كليك كنيد و بر اساس اسناد قانوني و ثبتي اطلاعات مورد لزوم تكميل شده و ذخيره گردد .
 7.  در اين مرحله در صورت آنكه مشكل وجود نداشته باشد ، كد اقتصادي جديد صادرمي گردد .
 8. جهت پيگيري كد اقتصادي ثبت شده ، هر چند روز يكبار:
 9. مراحل ۱ و ۲ را تكرار نموده
 10. انتخاب گزينه ي ( پيگيري سريع وضعيت ثبت نام كد اقتصادي )
 11. نام كاربري و رمز خود را وارد كرده و از آخرين وضعيت كد اقتصادي مطلع مي گرديد
 12. در صورت اعلام مشكل توسط سامانه ، مي توان آن را رفع نمود.

ادامهـ مطلبـ
| ۲۷ شهريور ۱۳۹۸ | ۰۷:۰۵:۱۸ | ادب
،

رتبه بندي

رتبه بندي

شركت ها به جهت آنكه بتوانند با موسسات بزرگ و شركت هاي دولتي قرارداد ببندند ، مي بايست رتبه مناسب را داشته باشند. در واقع سازمان هاي بزرگ دولتي با شركت هايي كه رتبه ندارند، وارد معامله نمي شوند. بنابراين تامين مهندس رتبه بندي كه در اين امور تبحر و دقت لازم را دارد براي شركت لازم است.

رتبه بندي | تامين مهندس رتبه بندي | مهندس رتبه بندي

 

چرا بايد رتبه بندي شركت صورت پذيرد:

 • شركت پيمانكاري براي حضور در مناقصه دولتي بايد گواهينامه صلاحيت پيمانكاري داشته باشند.
 • سرمايه گذار با اطلاع از رتبه بندي موسسات و وضعيت فني و مالي آن ها مي تواند جهت انتخاب شركت مناسب براي پروژه ها تصميم بهتري را اخذ نمايد.
 • رتبه بندي شركت ها در صنعت هاي مختلف مي تواند ديد جامعي از شرايط شركت هاي گوناگون نسبت به يكديگر و نقاط ضعف و قوت آن ها باشد.
 • پس از ثبت شركت ، هر شركتي براي قرارداد با شركت هاي بزرگ و  دولتي نياز به رتبه بندي دارند .  يعني شركت ها و ادارات دولتي حق بستن قرار داد با شركت هايي كه رتبه بندي نشده اند را ندارند.

رتبه بندي

رتبه بندي و مشخص كردن صلاحيت دست اندركاران نظام فني و اجرايي در داخل كشور از كارهاي سازمان نظام بودجه است.

رتبه بندي در واقع معياري است كه بر طبق قوانين تدوين شده و به ازاي احراز شرايط لازم از طرف اين نهاد براي فعاليت شركتها در نظر گرفته مي‌شود.

رتبه بندي در واقع نوعي معيار تشخيص صلاحيت براي بررسي توان مالي و فني شركت ها مي باشد

كه مطابق قوانين و ضوابط هاي مصوب هيئت وزيران و سازمان مديريت برنامه ريزي كشور صورت مي گيرد

تا از طريق اين دسته بندي مخاطبين اين شركت ها بتوانند با توجه به نوع پروژه مخاطب خود را به بهترين نحو انتخاب نمايند.

تامين مهندس رتبه بندي

تامين مهندس رتبه بندي و امتياز آور  :

شركت هايي كه قصد دريافت رتبه پيمانكاري يا اخذ رتبه مشاور را دارند مي بايست نيروهاي امتياز آور داشته باشند.

نيروي امتياز آور در واقع افراد و مهندساني هستند كه مدارك دانشگاهي در رشته مورد درخواست را دارا هستند.

همچنين اين مهندسان مي بايست قبلا سابقه كاري در همان حوزه را داشته باشند.

سوابق كاري مهندس امتياز آور همان ” فعاليت در يك شركت رتبه دار است.  بصورتي كه هم نقش اصلي در انجام پروژه ها داشته و هم از طرف شركت بيمه تامين اجتماعي داشته باشد.

بنابراين شركتهاي جديد كه ميخواهند گريد دريافت كنند :

مستلزم داشتن حداقل مهندس با سابقه بيمه از شركت رتبه دار درهيئت مديره خود باشند.

برخي مدارك جهت كسب رتبه بندي

 • كد اقتصادي
 • كپي شناسنامه
 • آگهي تاسيس شركت در روزنامه رسمي
 • فتوكپي هر دو طرف كارت ملي
 • كپي مدارك تحصيلي
 • كپي كارت پايان خدمت نظام وظيفه
 • مهر شركت

 

 

مهندس رتبه بندي

براي آنكه بتوانيد رتبه پيمانكاري در يك رشته را بگيريد بايد :

يك نفر مهندس امتياز آور با 7 سال سابقه بيمه كه 36 ماه اخير آن را طي مدت 4 سال آخرگرفته باشد ، در هيئت مديره خود در شركت باشيد.
نكته :

اگر شركت درخواست كننده دريافت رتبه پيمانكاري در دو رشته باشد:

وجود دو مهندس رتبه بندي امتياز آور با دو رشته درخواست شده با حداقل 3 سال سابقه بيمه لازم است.

ادامهـ مطلبـ
| ۲۷ شهريور ۱۳۹۸ | ۰۶:۳۹:۵۹ | ادب
،

تعميرگاه تويوتا تهران

تعميرگاه تويوتا تهران

تويوتا يكي از نام‌هاي سرشناس و قابل احترام در صنعت خودروسازي جهان است

 مسلما يك‌شبه اين راه را طي نكرده است. تعميرگاه تويوتا تهران
بنابراين براي خريد قطعات ، تعميرات احتمالي و سرويس هاي دقت ويژه اي را به خرج داد .
اين تعميرگاه، مي بايست علاوه بر ارائه خدمات با كيفيت و برخورد مناسب با مراجعه كنندگان ،

داراي داشتن نظم و ترتيب و محيط مناسبي نيز باشد . تعميرگاه تويوتا تهران
تكنسين هاي تويوتا فريدوني هدف خود را جلب رضايت مشتري از طريق احترام ،

ارائه خدمات صادقانه و با كيفيت همراه با كمترين هزينه ها قرار داده اند .

تعميرگاه تويوتا شمال تهران

تعميرگاه هاي نامتعارف و متفرقه، با اقدام به استفاده از قطعات يدكي دست دوم ، با شعار فريب دهنده ي كاهش هزينه ها هنگام تعمير، خرابي ها و مشكلات بزرگتري را بوجود آورئه اند.  تعميرگاه تويوتا تهران

شايد استفاده از اين قطعات در ظاهر و هنگام پرداخت هزينه لبخندي كوتاه مدت را براي صاحبان خودرو بوجود بياورد اما در حقيقت باعث آسيب رساندن به بخش هاي ديگر شده و آن ها را با قطعه مذكور درگير كرده و باعث كاهش طول عمر آن مي شود .  تعميرگاه تويوتا تهران

پس از آن نيز با پرداخت هزينه بيشتر مالك را مجبور به انجام تعميرات گسترده تر و پر هزينه ترمي كند .

چنانچه بدنبال تعميرگاه تويوتا تهران  مي گرديد تعميركاران و تكنسين هاي ما آماده خدمت گذاري به شما خواهند بود .

تعمير تخصصي موتور و گيربكس اتوماتيك مطابق با دستورات و راهنماي تعميراتي شركت تويوتا ژاپن

 

بهترين تعميرگاه تويوتا تهران

يكي از مشكلات بزرگ براي خودروهاي لوكس و اصيل و شناخته شده، تامين قطعات اورجينال آن ها مي باشد. در اين خصوص گاهي ترس از آسيب هايي كه ممكن است در اثر تعمير به ماشين ها وارد شود، سبب مي شود كه صاحبان خودروهاي لوكس از بسياري از تعميرات خودروي خود خودداري نمايند.

چنان چه تعميركاران و تكنسين ها به استفاده از قطعات اورجينال هنگام انجام تعميرات مبادرت ورزند از تمامي مسائل نگران كننده كاسته شده ، هزينه هاي پرداختي براي تعميرات خودرو كمتر شده و باعث ايجاد اعتماد و لذت هنگام استفاده از خودرو مي گردد.

تعميرگاه تويوتا تهران  به عنوان يكي از بهترين هاي تعميرگاه تويوتا شمال تهران با تامين قطعات اورجينال و نيز تعميرات حرفه اي و تخصصي نگراني شما را بر طرف كرده و همواره در خدمت شما مشتريان گرامي خواهد بود. تويوتا فريدوني | تعميرگاه تويوتا تهران

تعميرگاه تويوتا تهران  | همين حالا تماس بگيريد.

 

 

ادامهـ مطلبـ
| ۱۷ شهريور ۱۳۹۸ | ۰۴:۵۳:۵۰ | ادب
،

بهترين تعميرگاه تويوتا

بهترين تعميرگاه تويوتا

هميشه به دنبال بهترين ها باشيد.

بنابراين انتخاب بهترين تعميرگاه تويوتا و ساير اين خودروها

مي بايست با وسواس و دقت نظر بسيار بيشتري صورت پذيرد .

بهترين برندهاي خودرو برندهاي اصيل ، خاص و مطرح جهاني مثل پورشه، بي.ام ،

كيا موتورز، مرسدس بنز، لكسوس، تويوتا، نيسان، هوندا مي باشند .

تعميرگاه تويوتا تخصصي

متاسفانه در برخي مجموعه‌ها افرادي كه تخصص كافي را ندارند با آزمون و خطا دست به تعمير خودرو مي‌زنند.

بهترين تعميرگاه تخصصي تويوتا فريدوني آماده خدمت رساني به شما مي باشد.

تخصص و تخصصي بودن يك مركز تعمير، حرف اول را در تعمير اين نوع خودرو و ديگر خودروهاي لوكس مي زند.

اين امر احتمال بوجود آمدن مشكلات بيشتر و هزينه هاي بيشتر و گاه مشكلي حل نشدني را به دنبال خواهد داشت.

 

تعمير تويوتا

تجهيزات اين مجموعه منطبق با روز دنيا و با بيشترين كيفيت است.

تعمير تويوتا و تعمير ديگر خودروهاي لوكس عرصه اي براي آزمون و خطا نيست. اين مسئله مهم را بايد به خاطر داشت و به جهت حساسيت و خاص بودن خودروهاي تويوتا، لكسوس و ديگر ماشين هاي لوكس تعميرات اين گونه خودروها مي بايست تنها توسط متخصصان و حرفه‌اي ‌ها انجام شود.  در اين زمينه در خواست ما از شما صاحبان اينگونه ماشين ها است كه از مراجعه به غيرمتخصصان براي تعمير خود داري كنيد. براي اين منظور حتما بهترين تعميرگاه تويوتا را انتخاب كنيد. ”  بهترين تعميرگاه تخصصي تويوتا  “

تعميرگاه تويوتا و لكسوس فريدوني | همين حالا تماس بگيريد.

بهترين تعميرگاه تخصصي تويوتا

به بهترين تعميرگاه تخصصي تويوتا برويد و

از مراجعه به تعميركاران فاقد صلاحيت و تعميرگاه‌هاي غيرمجاز خودداري كنيد.

تعميركاران و تكنسين هاي تويوتا فريدوني با گذراندن دوره‌هاي آموزشي تخصصي

تجربه حرفه‌اي و كافي را كسب كرده و آماده سرويس‌دهي به مشتريان محترم

هستند .

 

تعميرگاه تويوتا

ما هميشه به دنبال رفع نقاط ضعف احتمالي و تقويت نقاط قوت خود مي باشيم

كه اين مهم تنها با راهنمايي ها و انتقادات سازنده شما امكان پذير خواهد بود.

جهت مطالعه مقالات تعميرگاه لكسوس ، تعميرگاه لكسوس تهران ، بهترين تعميرگاه تويوتا شمال تهران بر روي لينك ها كليك كنيد .

تعميرگاه تويوتا فريدوني | سابقه فعاليت هاي درخشان يك تعميرگاه تويوتا از نكاتي مهمي است كه صاحبان خودرو مي بايست به آن توجه ويژه داشته باشند .

خدمات مناسب و حرفه‌اي و ايجاد اعتماد و نيز احترام به مراجعه كننده از ويژگي هاي بارز مجموعه تويوتا فريدوني مي باشد .

اعضاي اين مجموعه بر اين اعتقادند كه ادامه كار يعني حفظ اعتماد مشتريان .

ادامهـ مطلبـ
| ۱۷ شهريور ۱۳۹۸ | ۰۴:۵۲:۴۲ | ادب
،

علف زن

علف زن

براي خريد علف زن با ما تماي حاصل فرماييد.

علف زن وسيله اي بسيار كاربردي است. قيمت علف زن با توجه به كارايي آن مشخص مي شود. هنگامي كه شما خريد علف زن را انجام دهيد انگار چند وسيله داريد

زيرا محفظه تيغه ، قابليت جابجايي با وجين كن ، هرس كن و يا اره زنجيري را دارد

و به علت امكان اين جابجايي ، مي توان آن را وسيله اي چند كاره بناميم.

استفاده از علف زن و كاهش هزينه

همان گونه كه گفته شد استفاده از وسايل نوين باعث مي ‌شود

كه هر فرايندي نيروي انساني كم تري نياز داشته باشد
كه اين امر با كاهش هزينه‌ ها رابطه مستقيم دارد.

همچنين استفاده از آن به جاي قيچي باعث مي ‌شود دامنه كاري بسيار بيشتر شده
و هزينه‌ها به طور چشم گيري كاهش پيدا كند.

مخترعان و دانشمندان و محققان با ساخت اين وسيله با كارايي بالايي كه دارد كار بشر امروزي را بسيار آسان كرده است

كه يك نوع صرفه جويي در هزينه و زمان مي باشد

قيمت علف زن

قيمت علف زن ها حدودا بالا مي باشد براي جلو گيري از خرابي و بالا رفتن هزينه بايد آن ها را كنترل كرد
براي نگهداري و سرويس كردن آن بايد تمام قسمت هاي دستگاه قبل از شروع كار بازديد شوند

و تيغه به لحاظ كنترل تيزي ، بصورت روزانه بازرسي شود و در صورت نياز ، تميز و در صورت آسيب ديدگي تيغه ، تعويض شود .

طول نخ تيغه علف زن بايد به اندازه لازم باشد و در صورتي كه به علت ساييدگي ، كوتاه شد ، به اندازه لازم اصلاح شود .

يكي ديگر از انواع كنترل علفزن ، چك كردن محفظه روغن آن است
كه در صورت پايين آمدن سطح آن ، بايد به محفظه ، روغن اضافه شود .

به يك نكته مهم توجه كنيد كه كليه عمليات مربوط به كنترل دستگاه بايد در هنگام خاموش بودن دستگاه انجام گردد .
در طول استفاده از اين دستگاه، از برخورد تيغه آن با سطوح سخت بايد جلوگيري شود

خريد علف زن

براي بررسي ليست قيمت تمامي ابزار آلات فروشگاه محمدي از جمله ادوات كشاورزي و يا تيلر و همچنين دروگر با ما تماس حاصل فرماييد.

خريد علف زن نياز به بررسي دارد زيرا تنوع دارند
آن ها در انواع مختلف دستي و دوشي است

كه نوع دوشي آن براي حمل راحت تر توسط كاربر بر روي دوش قرار مي گيرد
و هدايت آن نيز در اين نوع بسيار آسان تر مي باشد.

 

ساختار علف زن

ساختمان اين دستگاه تشكيل شده از يك موتور كه در انواع مختلف اين دستگاه ، قدرت اين موتور متفاوت است، همچنين نيروي محركه در انواع آن مي تواند از نوع برقي و احتراقي باشد
و وظيفه ي اصلي اين نيروي محركه ، مشخص كردن قدرت براي حركت تيغه است .

محور انتقال نيرو، تيغه برش و … مي باشد .
بلندي لانس قابل تعقير براي افراد با بلندي قد مختلف است.

 

كاربرد اين علف زن ها

كاربرد اين وسيله زياد است.

استفاده از اين وسيله، معمولا به منظور حذف كردن و يا از بين بردن علف هاي هرز و چمن هاي هرز موجود در باغ ها ، مسير عبور آب ، نهالستان ها، زمين هاي چمن و … مي باشد .

كه اين وسيله متقاضيان بسيار زيادي در سراسر شهرداري هاي كشور به منظور بررسي و زيبا سازي محيط زيست دارد.

ادامهـ مطلبـ
| ۱۷ شهريور ۱۳۹۸ | ۰۴:۵۱:۳۷ | ادب
،

ادوات كشاورزي

ادوات كشاورزي

براي بررسي ليست قيمت ادوات كشاورزي با ما تماس حاصل فرماييد.

حتما در اصطلاح ” كشاورزي مكانيزه ” شنيده‌ ايد. اين كلمه از زماني مورد استفاده قرار گرفت كه كشاورزي از شكل سنتي خود بيرون آمده به سمت كار با با ابزار و وسايل ماشيني پيش رفت.

كشاورزي مكانيزه هزينه هاي خاص خودش را دارد اما فروشگاه مركزي يار محمدي با قيمت هاي مقايسه اي نسبت به فروشگاه هاي مشابه، خريد محصولات مورد نظر را براي شما آسان تر نموده .

ادوات كشاورزي در فروشگاه بزرگ اينترنتي يار محمدي . خريد ادوات كشاورزي اورجينال، با كيفيت و مطابق تكنولوژي روز دنيا | جهت استعلام قيمت ادوات كشاورزي با ما تماس حاصل فرماييد.

انوا ع  ادوات كشاورزي

ماشين هاي كشاورزي به چندين تجهيزات پيشرفته مجهز مي‌ شوند.
تا بتوان از آن‌ها در كارهاي متفاوت براي كاربرد هاي متغير استفاده كرد.
اين مجموعه فروشگاهي براي شما كشاورزان عرضه كننده انواع دروگر ، علف زن ، چوب خردكن، چاله كن، تيلر ، شمشاد زن و ساير قطعات يدكي در خدمت شما است.

خريد ادوات كشاورزي

خريد ادوات كشاورزي از زماني رايج شد كه كشاورزي از شكل سنتي بيرون آمد.

فروشگاه يار محمدي عرضه كننده انواع تجهيزات كشاورزي با كيفيت و قيمت مناسب.

چون كشاورزي مكانيزه هزينه هاي خاص خودش را دارد به همين دليل بايد به مقرون و به صرفه بودن آن توجه كنيد.

قيمت ادوات كشاورزي

قيمت ادوات كشاورزي با توجه به كارايي كه دارند متفاوت است.

دانشمندان و متخصصان براي مكانيزه كردن تمامي مراحل مختلف كشاورزي انواع مختلفي از تجهيزات كشاورزي را طراحي و توليد نموده ‌اند
تا كشاورزان بتوانند با استفاده از اين ابزار، بخش هاي مختلف كسب و كارشان را به طور اتوماتيك يا مكانيزه انجام بدهند.

امروزه با پيشرفت تكنولوژي، كشاورزان براي راحتي و آساني و همچنين كاهش هزينه‌ هاي خود از ماشين و ادوات كشاورزي  مختلف كشاورزي استفاده مي كنند.

از ادوات كشاورزي در انجام تمام مراحل مختلف كشاورزي استفاده مي كنند.
به خاطر روي كار آمدن اين مدل كشاورزي هم هر كشاورز بايد با ادوات و تجهيزات كشاورزي مختلف آشنايي داشته و از نحوه كار كرد هر كدام آگاه باشد تا بتواند از تمام آن‌ ها به نحو احسن در كسب و كار خود استفاده نمايد.

ظاهر شدن زمينه ‌هاي مختلف براي پيشرفت

با ورود ادوات كشاورزي و گسترش كشاورزي مكانيزه پيشرفت‌ هاي بسيار زيادي در بنيان مسئله ي آبياري، زنده شدن زمين و جلوگيري از فرسايش خاك به وجود آمد.

اين‌ ها نشانه هاي اين اصل مي باشند كه با افزايش كشاورزي مكانيزه روش‌ هاي تازه تر و بهتري براي فرآيند ‌هاي مختلف كشاورزي به وجود مي آيد و

اين امر باعث افزايش بهره‌ وري كلي اين صنعت شده است.

براي مدرن شدن با ما به صرفه هزينه كنيد.

براي اطلاع از روش استفاده، مشاوره و استعلام هر يك انواع از ابزارآلات كشاورزي با يار محمدي شاپ تماس بگيريد.

ادامهـ مطلبـ
| ۱۷ شهريور ۱۳۹۸ | ۰۴:۵۰:۲۸ | ادب
،

دكوراسيون داخلي

دكوراسيون داخلي

اگر مي خواهيد روند دكوراسيون داخلي معماران آپا ديزاين را بدانيد بايد گفت كه روند اجراي پروژه معماري و دكوراسيون داخلي آشپزخانه ، اداري ، تجاري توسط آپا ديزاين بدين صورت است كه: قبل از اجراي هر پروژه از جمله طراحي دكوراسيون داخلي منزل ، كارشناس متخصص مربوطه به محل پروژه اعزام شده و به صورت رايگان از محل بازديد انجام مي دهد و سپس با توجه به برداشت هاي شده توسط كارشناس و نيازهاي كارفرما طراحي 3 بعدي در قالب 1 الي 3 طرح با بازه قيمتي متفاوت با توجه به سبك درخواستي كارفرما (مدرن ، كلاسيك) در آتليه آپا انجام مي گيرد در صورت درخواست كارفرما جهت اجراي پروژه توسط مجموعه آپا، مطابق طراحي انجام شده به 2 روش مديريت پيمان و انجام پروژه به صورت صفر تا صد پيش فاكتور صادر مي شود. براي هر گونه طراحي و اجراي دكوراسيون داخلي مغازه و فروشگاه خود و نيز انواع دكوراسيون داخلي پذيرايي و نشيمن با ما تماس حاصل فرماييد.

طراحي دكوراسيون داخلي منزل

اگر با مشكلات مالي و يا كمبود جا و نيز نبود امكانات كافي در منزل مواجه هستيد و در عين حال به طراحي خاص و زيبا براي منزل خود مي انديشيد جاي نگراني ندارد. با ما تماس بگيريد تا راه حل آن را به شما بگوييم.

ويژگي گروه معماري apa  ( براي بخش تخصص و زمينه ها براي بخش دكوراسيون):

 • طراحي و اجراي دكوراسيون و نما مراكز اداري – تجاري – مسكوني
 • همكاري درساخت پروژه ها به صورت مديريت پيمان و مشاركت
 • طراحي و توليد اقلام دكوراتيو از جمله  دكوراسيون داخلي منزل 

دكوراسيون داخلي آشپزخانه

يك ديزاين زيباي آشپزخانه خواسته هر كدبانوي ايراني مي باشد. براي بوجود آوردن يك ديزاين متفاوت و خاص نيازي نيست حتما هزينه هاي بسيار خرج كنيد و يا امكانات فراوان داشته باشيد.

دكوراسيون داخلي مغازه

نيازها و امكانات و شرايط موجود مغازه يا فروشگاه خود را روي كاغذ ليست نماييد. سپس انتظارات خود را نيز روي آن بنويسيد و با كارشناسان ما تماس بگيريد.

دكوراسيون داخلي پذيرايي

بدون شك اتاق پذيرايي يكي از مهمترين نقاط خانه براي هر خانواده علي الخصوص خانم خانه مي باشد. براي مشاهده انواع طراحي هاي اتاق پذيرايي با آپا ديزاين همراه باشيد.

 

سبك هاي دكوراسيون داخلي

۱. سبك دكوراسيون مدرن

۲. سبك دكوراسيون امروزي

۳. سبك دكوراسيون مينيمال

۴. سبك دكوراسيون صنعتي

۵. سبك دكوراسيون مدرن قرن بيستم

۶. سبك دكوراسيون اسكانديناوي

۷. سبك دكوراسيون سنتي غربي

۸. سبك دكوراسيون سنتي خاورميانه

۹. سبك دكوراسيون انتقالي يا ترنزيشنال

۱۰.  سبك دكوراسيون سنتي شرق دور

۱۱. سبك دكوراسيون فرانسوي

۱۲. سبك دكوراسيون بوهميان

۱۳. سبك دكوراسيون روستيك

۱۴. سبك دكوراسيون شبي شيك

۱۵. سبك دكوراسيون هاليودي

۱۶. سبك دكوراسيون ساحلي

۱۷. سبك دكوراسيون ايران باستان

دكوراسيون داخلي منزل

ادامهـ مطلبـ
| ۱۷ شهريور ۱۳۹۸ | ۰۴:۴۹:۴۰ | ادب
،

جستجوگر


درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 1
بازديد ديروز : 0
بازديد كل : 48

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان